اعضای هیات علمی ، کمیته داوران و کمیته اجرایی همایش ژئومارکتینگ یا بازاریابی مکان محور

اعضای هیات علمی و کمیته داوران همایش

دکتر احمد روستادانشگاه شهید بهشتی
کبری سبزعلی یمقانیدانشجو دکتری بازاریابی
علی سبزعلی یمقانیدانشجوی دکتری GIS
دکتر عزیزی شمامیدانشگاه مازندران

کمیته اجرایی همایش

کبری سبزعلی یمقانیدانشجو دکتری بازاریابی
علی سبزعلی یمقانیدانشجوی دکتری GIS
دکتر عبدالحسین حاجی زادهدکتری جغرافیا
سید علی بیگدلیدانشجو دکتری مدیریت
دکتر قدرت اله طلاییدانشجو دکتری مدیریت
دکتر مهدی صفریاندکتری حقوق

در صورت علاقه مندی برای شرکت در کمیته داوران و کمیته اجرایی اولین همایش ژئومارکتینگ در ایران فرم زیر را پر بفرمایید. همکاران ما بعد از دریافت و بررسی اطلاعات با شما تماس می گیرند.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .