حامیان و همکاران همایش ژئومارکتینگ یا بازاریابی مکان محور

حامیان و همکاران

 
 

حامیان طلایی


حامیان نقره ای


حامیان رسانه ای