درباره نشریه بازاریابی مکان محور (ژئومارکتینگ)

گروه کلید به دنبال دریافت مجوز اولین نشریه خود در حوزه مدیریت (ژئومارکتینگ)، با تلاش های فراوان موفق به دریافت مجوز اولین نشریه تخصصی با نام بازاریابی مکان محور در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ گردید.
نشریه‎ی بازاریابی مکان محور (ژئومارکتینگ) یک فصلنامه تخصصی تک زبانه (فارسی)، متعلق به خانم کبری سبزعلی یمقانی مدیریت گروه کلید است که با همکاری اساتید دانشگاه‎های کشور در این رشته منتشر می‎شود. زمینه‎های مورد علاقه و فعالیت این نشریه شامل بازاریابی، بازاریابی مکان مبنا، ژئومارکتینگ و کابردهای مختلف مشابه می باشد.
این نشریه آخرین دستاوردهای علمی کاربردی متخصصین ایرانی و بین‎المللی در زمینه‎های فوق را پس از طی مرحله داوری و بازبینی ناشناس، به صورت چاپی و الکترونیکی منتشر خواهد کرد. همچنین نشریه آماده است چنانچه مقاله‎ای در زمینه‎های فوق دربرگیرنده‎ی نقد و ارزیابی کتاب، تازه‎های علمی و مباحثه علمی پیرامون موضوعات مرتبط باشد، آن را در قالب یاداشت فنی به چاپ برساند.

مجوز نشریه بازاریابی مکان محور (ژئومارکتینگ)

مجوز نشریه بازاریابی مکان محور (ژئومارکتینگ)