مزایای شرکت در همایش ژئومارکتینگ یا بازاریابی مکان محور

شرکت در کنفرانس ژئومارکتینگ علاوه بر اینکه موجب می شود تا شما با دنیای جدیدی از کاربردهای سیستم های اطلاعات مکانی در بازاریابی آشنا شوید. شامل مزایای متعدد دیگری نیز می باشد که در زیر به تعدادی از آنها اشاره می کنیم:


داوری مقالات ارسال شده و چاپ مقالات پذیرفته شده در کتاب مجموعه چکیده مقالات
چاپ تمامی مقالات برگزیده در ژورنال ها و مجلات معتبر علمی و پژوهشی، علمی و تخصصی، ISC و ISI
مشارکت، همراهی و حضور چندین دانشگاه، موسسه، انجمن، پژوهشکده و شرکت معتبر داخلی
نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات در کتاب و لوح فشرده مجموعه مقالات کنفرانس
امکان شرکت در کارگاه های مختلف با موضوع کاربرد داده های مکان مبنا در راستای بهبود بازاریابی
بررسی تجربیات کشورهای پیشرو جهان
پوشش کامل کنفرانس توسط پایگاه های خبری
اهداء تندیس و لوح تقدیر کنفرانس
اهداء جوایز نفیس به مقالات برتر کنفرانس
حضور مدیران دولتی در کنفرانس
امکان داوری زودهنگام مقالات در صورت درخواست
بررسی دستاوردهای نوین پژوهشی در زمینه ژئومارکتینگ
آشنایی با اساتید برجسته کشور
امکان برگزاری نشست های مطبوعاتی


مزایای شرکت در همایش ژئومارکتینگ یا بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی(مکانی)

مزایای شرکت در همایش ژئومارکتینگ یا بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی(مکانی)