اعضای هیات علمی ، کمیته داوران و کمیته اجرایی همایش ژئومارکتینگ یا بازاریابی مکان محور

اعضای هیات علمی و کمیته داوران همایش

دکتر احمد روستا دانشگاه شهید بهشتی
کبری سبزعلی یمقانی دانشجو دکتری بازاریابی
علی سبزعلی یمقانی دانشجوی دکتری GIS
دکتر عزیزی شمامی دانشگاه مازندران

کمیته اجرایی همایش

کبری سبزعلی یمقانی دانشجو دکتری بازاریابی
علی سبزعلی یمقانی دانشجوی دکتری GIS
دکتر عبدالحسین حاجی زاده دکتری جغرافیا
سید علی بیگدلی دانشجو دکتری مدیریت
دکتر قدرت اله طلایی دانشجو دکتری مدیریت
دکتر مهدی صفریان دکتری حقوق

در صورت علاقه مندی برای شرکت در کمیته داوران و کمیته اجرایی اولین همایش ژئومارکتینگ در ایران فرم زیر را پر بفرمایید. همکاران ما بعد از دریافت و بررسی اطلاعات با شما تماس می گیرند.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .